Bla opp

Vilkår og reglement: kurs og opplæring

Vi ønsker at kursene vår skal være innholdsrike, faglig oppbyggende og til nytte og fornøyelse for deltagerene. Vi vil at det skal være en vennlig, profesjonell tone mellom kursdeltagerne og instruktørene. For å få til det må vi ha noen regler for bestilling og oppførsel ved kursene våre:

1. Påmelding

1.1 Påmelding skjer via kurssida på www.sandalparkdrift.no/kurs
1.2 Påmelding er bindende og gjeldende kurs blir fakturert ved manglende avmelding innen påmeldingsfristen.

2. Kursavgift

2.1 Kursavgiften dekker kostnaden ved leie av lokaler, instruktør, kursmateriale, forfriskninger.
2.2 Ved leie av instruktør på dagspris kommer reise, overnatting og diett i tillegg til leie av instruktør.

3. Forsikring

3.1 Alle deltagere skal ha eget ansvar og yrkesskadeforsikring.

4. Utsyr

4.1 Kursdeltagerne kan låne klatrerutsyr til kurs og opplæring, behov meldes på bestillingsskjema. Dersom kursdeltager skader utstyret i løpet av kurset (utenom vanlig slitasje), vil dette bli fakturert for å dekket tapet. Dette kan f.eks gjelde dersom sag eller sporer skader tekstiler.
4.2 Kursdeltagerne kan bruke eget utstyr, våre instruktører vil kontrollere tilstanden på dette før det godkjennes for bruk.

5. Sikkherhet

5.1 Yrkesklatring i trær er potensielt livsfarlig. Alle deltagere er forpliktet til å opptre varsomt ovenfor seg selv og andre.
5.2 Deltagerne er forpliktet til å adlyde anmodninger fra kursleder/ instruktør når det gjelder sikkerhet.
5.3 Kursleder/ instruktører kan bortvise deltagere fra kurstedet ved gjentagende og/eller overlagt brudd på sikkerhetsrutiner.
Oppdatert 02.06.21 av fagansvarlig arborist